Saltar la navegación

COMPETENCIES 2016-17

Competències cientificotecnològiques 2016-17

Els apartats següents contenen les competències bàsiques de l'àrea cientificotecnològica del curs 2016-17 corresponents a 4t d'ESO. Trobaràs respostes d'elecció múltiple en el qual has de triar una resposta i respostes de selecció múltiple en que hauràs de triar més d'una resposta. aquestes respostes seràn corregides automàticament. Algunes respostes són obertes i no seran corregides automàticament